Cách tính lãi suất vay ngân hàng hiện nay bạn nên biết

18/02/2020

Đối với những người vay vốn thì lãi suất là vấn đề được họ quan tâm và đặt lên hàng đầu. Việc nắm được lãi suất, người vay vốn sẽ có kế hoạch tài chính cụ thể và hợp lý. Do đó, nếu bạn đang có dự định vay vốn ngân hàng mà đang mơ hồ về cách tính lãi suất, hãy tham khảo ngay cách tính lãi suất vay ngân hàng ngay dưới đây nhé!

Lãi suất ngân hàng được tính theo công thức nào?

Dưới đây là một số công thức về cách tính vay lãi suất ngân hàng mà bạn có thể tham khảo:

Tính lãi suất dựa trên dư nợ gốc

Cách tính lãi suất vay ngân hàng dựa trên nợ gốc chính là số tiền lãi suất về số tiền bạn vay ban đầu trong suốt thời hạn vay. Với trường hợp này, lãi suất vay vốn sẽ được tính theo công thức: Lãi suất vay vốn hàng tháng: Số tiền vay vốn * lãi suất/12 tháng.

Ví dụ cụ thể: Bạn đi vay vốn ngân hàng 50.000.000 đồng trong thời hạn 12 tháng. Và trong suốt 1 năm đó, tiền lãi suất mà ngân hàng tính sẽ dựa trên số tiền nợ gốc ban đầu là 50.000.000 đồng. Mức lãi suất sẽ được tính là 12%/năm. Từ đó, suy ra công thức tính lãi suất hàng tháng như sau:

Lãi suất ngân hàng được tính theo công thức nào?

Cách tính lãi suất vay vốn ngân hàng dựa trên nợ gốc chính là số tiền lãi suất về số tiền bạn vay ban đầu trong suốt thời hạn vay

=> Lãi suất vay vốn hàng tháng bạn phải trả = 50.000.000 * 12%/12 = 500.000 đồng.

=> Số tiền hàng tháng bạn phải trả = 50.000000/12 + 500.000 = 4.166.667 + 500.000 = 4.666.667 đồng. Và tổng số tiền lãi suất sau 1 năm bạn cần trả cho ngân hàng sẽ là 56.000.004 đồng.

Tính lãi suất dựa trên dư nợ giảm dần

Đây chính là cách tính lãi suất dựa trên số tiền người vay còn nợ khi đã trừ đi số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng trước đó. Với cách tính này, lãi suất ngân hàng sẽ được tính theo công thức:

Số tiền lãi suất phải trả hàng tháng = số tiền vay/thời gian vay + số tiền vay*lãi suất cố định hàng tháng. Ví dụ, bạn vay vốn ngân hàng 50.000.00 đồng trong thời hạn 12 tháng. Suy ra số tiền gốc mà bạn phải trả hàng tháng cho ngân hàng sẽ là 4.166.667 đồng.

Đây chính là cách tính lãi suất dựa trên số tiền người vay còn nợ khi đã trừ đi số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng trước đó

Đây chính là cách tính lãi suất dựa trên số tiền người vay còn nợ khi đã trừ đi số tiền nợ gốc phải trả hàng tháng trước đó

- Tháng đầu tiên sẽ được tính theo công thức: 4.166.667 + 50.000000*12%/12 = 4.666.667 đồng.

- Tháng thứ hai sẽ được tính theo công thức: 4.166.667 + (50.000.000 – 4.666.667)*12%/12 = 4.166.667 + 453.333 = 4.620.000 đồng.

- Tháng thứ ba được tính theo công thức: 4.166.667 + (50.000.000 – 4.666.667 – 3777.778)*12%/12 = 4.166.667 + 415.556 = 4.582.223 đồng.

Cách tính lãi suất vay vốn ngân hàng nào có lợi cho người đi vay?

Thực tế, dù khách hàng có chọn cách tính lãi dựa trên dư nợ giảm dần hay dựa trên dự nợ gốc thì tổng giá trị số tiền lãi trong thời hạn vay là bằng nhau. Dĩ nhiên, khi tới ngân hàng hoặc các đơn vị tài chính, đa số nhân viên tư vấn sẽ hướng khách chọn cách tính phần trăm lãi suất vay ngân hàng dựa trên dư nợ gốc. Bởi cách tính này đơn giản, khách hàng có thể hiểu ngay và tính nhẩm được số tiền lãi suất hàng tháng của mình.

Thực tế, hai công thức tính lãi suất trên dù cùng tổng số tiền lãi suất phải trả. Nhưng về cách tính lãi suất trên dư nợ giảm dần sẽ khiến cho mức lãi suất cao hơn cách tính lãi dựa trên dư nợ gốc.

Đa số nhân viên tư vấn sẽ hướng khách chọn cách tính phần trăm lãi suất vay ngân hàng dựa trên dư nợ gốc

Đa số nhân viên tư vấn sẽ hướng khách chọn cách tính phần trăm lãi suất vay ngân hàng dựa trên dư nợ gốc

Vì thế, để tránh sai sót bạn hãy nhờ nhân viên tư vấn của ngân hàng giải thích rõ lãi suất vay vốn được tính như thế nào. Từ đó, bạn sẽ hiểu và chủ động hơn trong việc chi trả khoản nợ.

Cách tính lãi suất vay ngân hàng Agribank

Công thức tính lãi suất vay ngân hàng Agribank mới nhất 2020 như sau:

Lãi suất tiền vay vốn = ( Số tiền vay x Lãi suất vay ) x 30 ngày (số ngày thực tế trong 1 tháng) / 365. Ví dụ, bạn vay ngân hàng Agribank với số tiền là 500.000.000 đồng trong thời hạn 1 năm. Lãi suất bạn phải trả cho ngân hàng là 10%/năm.

Suy ra, số tiền hàng tháng bạn phải đóng là:  ( 500.000.000 x 10% x 30 ) / 365 = 4.109.589 đồng. Lưu ý, số tiền vay lãi suất ngân hàng Agribank hàng tháng có thể lệch 1 ít do có tháng 28 ngày, có tháng lại 31 ngày.

Số tiền vay lãi suất ngân hàng Agribank hàng tháng có thể lệch 1 ít do có tháng 28 ngày, có tháng lại 31 ngày

Số tiền vay lãi suất ngân hàng Agribank hàng tháng có thể lệch 1 ít do có tháng 28 ngày, có tháng lại 31 ngày

Cách tính lãi suất vay ngân hàng VPBank

Tại VPBank, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn ở 3 hệ là 1,66%; 2,17% và 2,95%/tháng. Đối với trường hợp khách hàng không mua bảo hiểm cho khoản vay thì sẽ áp dụng công thức:

=> Số tiền lãi suất trả góp hàng tháng = Tổng lãi suất vay vốn x lãi suất bình quân hàng tháng.

=> Số tiền trả góp hàng tháng = Tổng số tiền vay/tổng thời gian vay vốn.

=> Tổng số tiền phải trả cho ngân hàng VPBank = Số tiền gốc trả góp hàng tháng + số tiền lãi trả góp hàng tháng.

 Đối với trường hợp vay tín chấp có bảo hiểm khoản vay vốn tại ngân hàng VPBank, sẽ áp dụng công thức sau:

=> Số tiền trả góp vay vốn hàng tháng = Tổng khoản vay x lãi suất bình quân hàng tháng.

=> Số tiền gốc trả góp vay vốn hàng tháng = Tổng khoản vay/tổng thời gian vay.

=> Số tiền bảo hiểm khoản vay vốn hàng tháng = Tổng khoản vay * 5,5% = số tiền bảo hiểm khoản vay/thời gian vay.

=> Số tiền lãi suất trả góp hàng tháng trên bảo hiểm khoản vay vốn = Số tiền bảo hiểm khoản vay vốn x lãi suất bình quân mỗi tháng.

Tóm lại, cách tính lãi suất vay ngân hàng VPBank cho vay tín chấp có bảo hiểm cả gốc lẫn lãi sẽ là:

Số tiền lãi = Số tiền trả góp hàng tháng + lãi suất phải trả góp hàng tháng trên bảo hiểm khoản vay số tiền gốc trả góp hàng tháng + số tiền bảo hiểm khoản vay trả góp hàng tháng.

Tại VPBank, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn ở 3 hệ là 1,66%; 2,17% và 2,95%/tháng

Tại VPBank, khách hàng sẽ được hưởng mức lãi suất hấp dẫn ở 3 hệ là 1,66%; 2,17% và 2,95%/tháng

Cách tính lãi suất ngân hàng Vietinbank

Đối với lãi suất vay tín chấp ngân hàng VietinBank, sẽ dao động từ 7 đến 8%/trường hợp. Còn lãi suất thẻ tín dụng sẽ dao động từ 15 đến 18%/năm.

Đối với lãi suất vay thế chấp ngân hàng VietinBank sẽ dựa trên mỗi đối tượng khách hàng cụ thể sau:

- Đối với cá nhân vay vốn để sản xuất kinh doanh trong thời hạn 12 tháng, lãi suất vay là 8,0 đến 9,5%/năm.

- Đối với cá nhân vay vốn để mua nhà, tiêu dùng cá nhân trong thời hạn 20 năm, lãi suất vay sẽ dao động từ 8,0 đến 9,5% trong năm đầu. Sau đó, lãi suất sẽ được tính theo cộng biên độ bình quân 3,5%.

- Đối với doanh nghiệp vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động trong thời hạn 12 tháng, lãi suất vay sẽ là 7,5 đến 8,5%.

- Đối với doanh nghiệp vay trung và dài hạn trong thời hạn 5 năm, lãi suất vay sẽ dao động từ 8,0 đến 8,5% trong vòng 12 tháng đầu. Còn lãi suất các tháng sau sẽ được cộng biên độ bình quân 3%.

Lãi suất vay tín chấp ngân hàng VietinBank, sẽ dao động từ 7 đến 8%/trường hợp

Lãi suất vay tín chấp ngân hàng VietinBank, sẽ dao động từ 7 đến 8%/trường hợp

Cách tính lãi suất của ngân hàng Vietinbank sẽ là: Số tiền vay vốn x Lãi suất vay/365 ngày x Số ngày vay vốn thực tế trong kỳ trả nợ. Ví dụ, công ty bạn vay vốn tại ngân hàng ViettinBank 2 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động trong thời hạn 12 tháng. Lãi suất vay vốn sẽ là 8%/năm, dư nợ công ty hiện tại là 2 tỷ đồng. Suy ra lãi vay của bạn sẽ được tính: 1.000.000.000 x 8%/365 x 28 ngày = 12.444.444 đồng.

Trên đây là cách tính lãi suất vay ngân hàng cho các bạn tham khảo. Hy vọng, những thông tin này sẽ giúp các bạn nắm rõ hơn về cách tính lãi suất khi tiến hành vay vốn tại ngân hàng.