Chính sách bảo mật

Chính sách an toàn - bảo mật dịch vụ tài chính Ifin

An toàn - Bảo mật

1. Giới thiệu chính sách bảo mật

iFin luôn cố gắng tạo ra những trải nghiệm tốt và cá nhân hóa cho người sử dụng. Song hành với điều đó, quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn cũng vô cùng quan trọng với chúng tôi. Chính sách Bảo mật này trình bày cách thức mà chúng tôi thu thập, sử dụng, quản lý và bảo vệ dữ liệu mà có khả năng nhận dạng bạn dựa trên chính dữ liệu đó hay kết hợp với các dữ liệu khác mà chúng tôi có thể truy cập để nhận dạng bạn.

2. Nguyên tắc đăng ký tài khoản

Việc sử dụng trang web và các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn là tự nguyện nhưng nếu bạn quyết định ghé thăm, truy cập, đăng ký hoặc có được bất kỳ nội dung hay dữ liệu nào từ trang web của chúng tôi, đồng nghĩa với việc

Bạn phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước mọi thông tin đăng ký, thông tin sửa đổi, bổ sung tài khoản tại ifin.vn.

Chấp thuận rằng chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích đã được trình bày trong Chính sách Bảo mật này.

Cho phép chúng tôi lưu trữ và chuyển tiếp Dữ liệu Cá nhân của bạn tới nhà cung cấp dịch vụ tài chính được chọn hoặc đại diện (tiếp thị) của họ, như được trình bày trong Chính sách Bảo mật này.

Bạn không được đặt tài khoản theo tên của danh nhân, tên các vị lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, tên của cá nhân, tổ chức tội phạm, phản động, khủng bố hoặc tài khoản có ý nghĩa không lành mạnh, trái với thuần phong mỹ tục tại Việt Nam Phải tuân thủ Điều khoản sử dụng của dịch vụ.

3. Quyền và trách nhiệm của chủ tài khoảnt

Bạn được quyền truy cập, chỉnh sửa, thay đổi, khóa, xóa thông tin tài khoản của bạn gồm: Tên tài khoản; Mật khẩu; Email; Câu hỏi và câu trả lời bảo mật; Số điện thoại bảo vệ tài khoản; và các tài khoản liên kết để đăng nhập tài khoản. Quy trình đăng ký tài khoản của chúng tôi chỉ yêu cầu cung cấp một trong các thông tin này để đăng ký tài khoản, việc cung cấp những thông tin khác cho chúng tôi hay không tùy thuộc vào quyết định của bạn.

Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản bao gồm: Mật khẩu, số điện thoại bảo vệ tài khoản, Thông tin chứng thực, Email đăng ký tài khoản và tài khoản liên kết. Nếu những thông tin trên bị tiết lộ dưới bất kỳ hình thức nào thì bạn phải chấp nhận những rủi ro phát sinh. iFin sẽ căn cứ vào những thông tin hiện có trong tài khoản để làm căn cứ quyết định chủ sở hữu tài khoản nếu có tranh chấp và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh. Thông tin chứng thực đăng ký trong tài khoản là thông tin quan trọng nhất để chứng minh chủ sở hữu tài khoản.

Bạn đồng ý sẽ thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ trường hợp nào sử dụng trái phép tài khoản và mật khẩu của bạn hoặc bất kỳ các hành động phá vỡ hệ thống bảo mật nào.

Cam kết thực hiện trách nhiệm đảm bảo sử dụng hợp pháp nội dung thông tin số đưa lên đăng tải trên hệ thống mạng Internet và mạng viễn thông.

Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định pháp luật nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

4. Thu thập dữ liệu cá nhân

Khi bạn đăng ký Dịch vụ: chúng tôi thu thập các dữ liệu cá nhân nhất định để bạn có thể sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như địa chỉ email, số điện thoại, quốc gia.

Trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ, chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân về việc bạn sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu cá nhân thu thập được khi có được sự đồng ý trước của bạn để cung cấp tính năng/chức năng Dịch vụ: tùy từng thời điểm, bạn cũng có thể cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân bổ sung hoặc đồng ý cho phép chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân bổ sung. Ví dụ: để cung cấp cho bạn nhiều tính năng hoặc chức năng hơn.

Chúng tôi sử dụng thông tin ẩn danh và tổng hợp cho các mục đích bao gồm kiểm tra các hệ thống CNTT, phân tích dữ liệu, tạo mẫu tiếp thị và quảng bá, cải thiện Dịch vụ và phát triển các tính năng, chức năng mới trong Dịch vụ.

Bạn cũng thể lựa chọn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân từ thiết bị di động để cung cấp cho bạn các tính năng/chức năng nhằm cải thiện trải nghiệm Dịch vụ. Chúng tôi sẽ không truy cập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà không có sự đồng ý trước của bạn

5. Sử dụng dữ liệu cá nhân của Khách hàng

Để cung cấp, cải thiện trải nghiệm cá nhân hóa của bạn với Dịch vụ

Để hiểu cách bạn truy cập và sử dụng, nhằm đảm bảo các chức năng kỹ thuật của Dịch vụ, phát triển các tính năng mới cho Dịch vụ

Để xử lý giao dịch thanh toán của bạn nhằm ngăn ngừa hoặc phát hiện hành vi gian lận bao gồm thanh toán gian lận

Để giao tiếp với bạn trực tiếp hoặc thông qua một trong các đối tác của chúng tôi nhằm mục đích: tiếp thị, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại

Quản lý việc đăng tải các thông tin của bạn trên Dịch vụ đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật Việt nam, nhằm ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật tại Dịch vụ

6. Lưu trữ dữ liệu

Thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu và được sao chép lại định kỳ, hệ thống sẽ tiến hành mã hóa đối với các thông tin nhạy cảm để đảm bảo các thông tin này được bảo mật. Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của người dùng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của người dùng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác;

Chúng tôi không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của người dùng khi không có sự đồng ý từ người dùng; hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có yêu cầu cụ thể

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân người dùng, Chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết;

Chúng tôi không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép thông tin cá nhân của người dùng, như các trường hợp người dùng tự ý chia sẻ thông tin với người khác.

7. Liên kết

Chúng tôi có thể hiển thị các quảng cáo từ các bên thứ ba và các nội dung khác liên kết với các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không thể kiểm soát hoặc chịu trách nhiệm về các hoạt động và nội dung về quyền riêng tư của bên thứ ba. Nếu bạn nhấp vào quảng cáo hoặc liên kết của bên thứ ba, vui lòng hiểu rõ rằng bạn đang rời khỏi Dịch vụ và bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bạn cung cấp sẽ không được bảo vệ theo Chính sách này.

8. Thay đổi Chính sách bảo mật này

Chúng tôi có thể thay đổi Chính sách này. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho Chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, bạn cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

---

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng theo thông tin sau:

Địa chỉ: Tầng 6, Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 90.469.9690

Website: http://www.ifin.vn

Email: [email protected]

sss