Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng dịch vụ hỗ trợ tài chính Ifin.vn

An toàn - Bảo mật

PHẦN 1: GIỚI THIỆU

iFin là website so sánh và cung cấp mọi thông tin cần thiết về các sản phẩm cho vay, tài chính, bảo hiểm ở Việt Nam tới người dùng.

Bản Điều khoản sử dụng này đưa ra những nguyên tắc chung trong hoạt động của người dùng trên nền tảng iFin nhằm định hướng các hoạt động của người dùng được phù hợp với các quy định của pháp luật và các quy chuẩn đạo đức xã hội. Bằng cách chỉ rõ quyền và nghĩa vụ của bạn khi tham gia các hoạt động trên iFin cũng như quyền và nghĩa vụ của iFin. Chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực mang đến cho Khách hàng những trải nghiệm và giá trị quý báu.

PHẦN 2: CÁC ĐIỀU KHOẢN CƠ BẢN

1. Quyền sở hữu

iFin.vn được phát triển và sở hữu bởi công ty Cổ phần Đầu tư Vega Fintech (“Công ty” hoặc “Vega Fintech”).

2. Đăng ký và sử dụng

Việc đăng ký tài khoản trên website ifin.vn đồng nghĩa với việc Khách hàng xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các quy định trong “Điều khoản sử dụng” này. Khi đăng ký tài khoản, Khách hàng cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin các thông tin mà iFin yêu cầu và chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin mà Khách hàng cung cấp.

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, Khách hàng sẽ được cung cấp 01 tài khoản và mật khẩu để đăng nhập và sử dụng dịch vụ. Giao dịch mà Khách hàng thực hiện bằng tài khoản iFin sẽ được lưu lại và sử dụng làm chứng cứ để giải quyết tranh chấp giữa các bên (nếu có).

Nếu phát sinh rủi ro trong quá trình sử dụng dịch vụ của iFin, chúng tôi sẽ căn cứ trên những thông tin Khách hàng cung cấp để tiếp nhận và giải quyết. iFin chỉ tiếp nhận và giải quyết những trường hợp cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ. Với những trường hợp có thông tin cung cấp không đúng hoặc không đầy đủ, Khách hàng sẽ không nhận được sự hỗ trợ từ iFin trong quá trình sử dụng dịch vụ. Đồng thời, iFin cũng không chịu trách nhiệm giải quyết những tranh chấp, rủi ro phát sinh đối với tài khoản này.

3. Phương thức hoạt động

iFin là website so sánh và cung cấp những thông tin cần thiết về các dịch vụ cho vay, mở thẻ, bảo hiểm nhằm giúp Khách hàng có thể đưa ra được quyết định đúng đắn nhất. Chúng tôi sẽ đưa ra những sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhất với nhu cầu của khách hàng.

iFin không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ cho vay, mở thẻ, bảo hiểm, cũng như không sở hữu, kiểm soát hoặc điều hành trang web của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính. Chúng tôi cung cấp những thông tin về các dịch vụ tài chính để mang đến những lựa chọn tham khảo cho bạn.

Chúng tôi không nhận bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào liên quan đến những trang web của các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đó hoặc đối với bất kỳ mất mát hoặc tổn hại có thể phát sinh do bạn sử dụng các trang web đó. Trang web của Các nhà cung cấp dịch vụ tài chính rất có thể có những điều khoản và điều kiện cũng như chính sách bảo mật của riêng họ và bạn nên tham khảo những nội dung đó trước khi sử dụng trang web của Nhà cung cấp dịch vụ tài chính có liên quan. Mọi sự tham gia hoặc giao dịch mà bạn thực hiện với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đều thuộc phạm vi trách nhiệm của bạn và bạn phải tự chịu hoàn toàn rủi ro.

Những thông tin hiển thị trên Trang web của chúng tôi có liên quan đến các Nhà cung cấp dịch vụ tài chính, sản phẩm và dịch vụ của họ đều dựa vào thông tin và dữ liệu chúng tôi nhận lấy từ Nhà cung cấp dịch vụ tài chính và thông tin bạn cung cấp thông qua Trang web. Vì vậy, chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào về tính chính xác, hoàn thiện hoặc đúng đắn của thông tin so sánh, cũng như không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kì lỗi, sai sót hoặc thiếu sót nào về mặt này.

Khi bạn quyết định sử dụng một dịch vụ tài chính nào đó trên ifin.vn, đồng nghĩa với việc bạn sẽ tham gia vào một thỏa thuận với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đó, chứ không phải với iFin. Vì vậy, chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc mua sản phẩm dịch vụ của bạn, đối với tính thích hợp hoặc chất lượng của sản phẩm hay các dịch vụ hoặc của thỏa thuận mà bạn kỳ kết với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

4. Quyền và nghĩa vụ của iFin

Đảm bảo hệ thống kỹ thuật hoạt động ổn định, liên tục để cung cấp dịch vụ tới Khách hàng theo đúng Điều khoản sử dụng, quy định của pháp luật liên quan.

Đảm bảo thực hiện “Chính sách Quyền riêng tư” của Dịch vụ

Thông báo kịp thời cho Khách hàng về thời điểm tạm ngừng hoạt động của hệ thống. iFin được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp hệ thống tạm ngừng hoạt động để bảo dưỡng, nâng cấp định kỳ, sửa chữa đột xuất hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Cung cấp các đầy đủ các thông tin cần thiết về sản phẩm cho vay, mở thẻ, bảo hiểm để người dùng có cái nhìn toàn diện và đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất.

Cung cấp, lưu trữ đầy đủ thông tin liên quan tới giao dịch của Khách hàng.

Hướng dẫn Khách hàng sử dụng dịch vụ, giải đáp thắc mắc, xử lý khiếu nại của Khách hàng trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ với điều kiện Khách hàng cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến giao dịch.

Được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng gây ra bất cứ thiệt hại nào cho một bên thứ ba và yêu cầu Khách hàng bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế mà Khách hàng gây ra cho iFin.

Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

5. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

Được cung cấp các thông tin liên quan đến việc sử dụng dịch vụ và giải quyết khiếu nại, giải đáp thắc mắc trong quá trình sử dụng dịch vụ.

Được bảo mật thông tin theo quy định tại Thỏa thuận này.

Tuân thủ điều kiện, quy định liên quan đến việc đăng ký, sử dụng dịch vụ và quy định của Pháp luật có liên quan

Đọc, hiểu và tuân thủ Thỏa thuận sử dụng dịch vụ, các quy định khác do iFin đề ra liên quan đến việc sử dụng dịch vụ trên website ifin.vn và các quy định pháp luật liên quan. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp Khách hàng sử dụng dịch vụ hoặc lựa chọn các tính năng mà không hiểu rõ các quy định của Thỏa thuận này cũng như quy định pháp luật liên quan.

Chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật, iFin và bên thứ ba (nếu có) đối với việc sử dụng dịch vụ iFin cung cấp và các hành vi Khách hàng thực hiện trên nền tảng. Khách hàng chịu toàn bộ trách nhiệm giải quyết và bồi thường toàn bộ thiệt hại thực tế phát sinh cho iFin.

Cung cấp thông tin cần thiết trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc khi iFin yêu cầu.

Không thực hiện bất kỳ hành vi nào vi phạm quy định của pháp luật hoặc gây tổn hại đến ifin.vn, không sử dụng phần mềm, công cụ để can thiệp, truy cập trái phép vào tài khoản ifin.vn hoặc hệ thống của ifin.vn, sao chép, phổ biến, trình chiếu hoặc thực hiện bất cứ hành vi nào để phát tán, cung cấp, phân phối các nội dung của ifin.vn dưới bất kỳ hình thức, phạm vi nào hoặc gây tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Tuân thủ Thỏa thuận này và các quy định của pháp luật liên quan.

6. Các hành vi bị cấm

Trong quá trình sử dụng dịch vụ của iFin, Khách hàng không được thực hiện các hành vi sau:

Chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc; tuyên truyền chiến tranh, khủng bố; gây hận thù, mâu thuẫn giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo;

Tuyên truyền, kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc;

Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác do pháp luật quy định;

Đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân;

Xúc phạm, nhạo Khách hàng người khác dưới bất kỳ hình thức nào (nhạo Khách hàng, lăng mạ, chê bai, kỳ thị tôn giáo, giới tính, sắc tộc, gây hiềm khích lẫn nhau….)

Quảng cáo, tuyên truyền, mua Khách hàng hàng hóa, dịch vụ bị cấm; truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất Khách hàng phẩm bị cấm;

Giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật việc cung cấp và truy cập thông tin hợp pháp, việc cung cấp và sử dụng các dịch vụ hợp pháp trên Internet của tổ chức, cá nhân.

Cản trở trái pháp luật hoạt động của hệ thống máy chủ tên miền quốc gia Việt Nam ".vn", hoạt động hợp pháp của hệ thống thiết bị cung cấp dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Sử dụng trái phép mật khẩu, khóa mật mã của tổ chức, cá nhân; thông tin riêng, thông tin cá nhân và tài nguyên Internet.

Tạo đường dẫn trái phép đối với tên miền hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tạo, cài đặt, phát tán phần mềm độc hại, vi-rút máy tính; xâm nhập trái phép, chiếm quyền điều khiển hệ thống thông tin, tạo lập công cụ tấn công trên Internet.

Có hành vi gian dối, cung cấp thông tin sai sự thật trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc thực hiện các hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

7. Các quy định chung

Điềm khoản này được giải thích, điều chỉnh theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Mọi tranh chấp phát sinh liên quan đến quá trình sử dụng dịch vụ của Khách hàng trước hết sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa Khách hàng và iFin. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giải quyết, nếu không đạt được kết quả thì một trong các Bên có quyền đưa tranh chấp ra Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam VIAC bên cạnh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam VCCI tại Hà Nội. Luật áp dụng là Luật Việt Nam, ngôn ngữ trọng tài là Tiếng Việt. Quyết định của Hội đồng trọng tài là quyết định cuối cùng có hiệu lực thi hành. Án phí và các chi phí liên quan do bên thua kiện chịu.

8. Thay đổi Điều khoản sử dụng này

Đôi khi, chúng tôi có thể thay đổi Điều khoản này. Nếu chúng tôi thay đổi quan trọng cho Điều khoản này, chúng tôi sẽ thông báo hiển thị nổi bật phù hợp tùy từng trường hợp. Do đó, khách hàng cần đảm bảo rằng đã đọc kỹ thông báo.

---

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm sóc khách hàng theo thông tin sau:

Địa chỉ: Tầng 6, Tháp Văn phòng quốc tế Hòa Bình, 106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-24) 90.469.9690

Website: http://www.ifin.vn

Email: [email protected]